Wydarzenia - ROTARY CLUB LUBLIN STARE MIASTO

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydarzenia

Co robimy

Klubowe wybory na kadencję 2019/20

W dniu 7 grudnia br. na walnym zebraniu naszego Klubu jednogłośnie wybrano  Artura Wdowiaka na Prezydenta Nominata. Nowy Prezydent kierownictwo Klubu obejmie od 1 lipca w roku rotariańskim 2019/20. Arturowi serdecznie gratulujemy.
  
   

...............................................................................................................................................................................................

Podsumowanie roku w klubie
W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyło się ostatnie przedwakacyjne spotkanie  połączone ze sprawozdaniem z działalności naszego klubu za mijający rok rotariański. W tym dniu także uczciliśmy imieniny naszych  koleżanek Joli i Danusi oraz Lesława - naszego prezydenta. Od 1 lipca władzę w klubie jako jego kolejny Prezydent sprawuje Mirosław Augustyniak ( na zdjęciu pierwszy z prawej). Mirku w imieniu członków klubu życzymy Ci samych sukcesów.


...............................................................................................................................................................................................

Klubowe wybory na kadencję 2018/19

W dniu 29 grudnia 2016 r. na walnym zebraniu naszego Klubu wybrano nowy zarząd na rok rotariański 2018/19. Walne zebranie  zdecydowało także o powierzeniu funkcji  Prezydenta Nominata Piotrowi Kameckiemu. Nowym sekretarzem został najmłodszy stażem członek Klubu  Artur Wdowiak.  Piotr obejmie zaszczytne kierownictwo  Klubu w lipcu 2018r. Gratulujemy.
  
   

...............................................................................................................................................................................................

Medal im. dr Henryka Jordana
Z wielką przyjemnością i satysfakcją chcemy pochwalić się uhonorowaniem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie naszej klubowej Koleżanki Prof. Małgorzaty Willaume medalem im. dr Henryka Jordana. Jest to najwyższe odznaczenie nadawane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za szczególne zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej i kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Małgosiu, serdecznie Ci gratulujemy. W imieniu Klubu - Prezydent Lesław Mazur.

...............................................................................................................................................................................................

Pomóż dzieciom przetrwać zimę
W niedzielę 20 listopada br. po raz kolejny wzięliśmy udział w  zbieraniu darów w ramach charytatywnej  akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". W Lublinie uruchomiono 72 punkty, a w jednym z nich na Placu Targowym pod Zamkiem  w zbiórce uczestniczyli członkowie naszego Klubu.


...............................................................................................................................................................................................

Wizyta francuskim lekarzy w Lublinie
W dniu 3 listopada nasz klub miał okazję gościć grupę francuskich profesorów - wybitnych lekarzy różnych specjalności z Uniwersytetu w Amiens. Na czele delegacji stała Pani Aleksandra Majdańska-Soltani - członkini Rotary z Lille. Goście bardzo szczegółowo zapoznali nas z zagadnieniami opieki medycznej, a także opieki społecznej we Francji. Omówili też podstawowe problemy współczesnego lecznictwa w zakresie jego organizacji, struktury i finansowania. Spotkanie było bardzo interesujące, a goście zapowiedzieli, że przy kolejnym pobycie w Lublinie ponownie odwiedzą nasz Klub.

   

...............................................................................................................................................................................................

Spotkanie z Prezydentem Lublina

W dniu 4 października br. przedstawicele lubelskich klubów Rotary oraz Prezydent Inner-Wheel spotkali się w Ratuszu z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem. Spotkanie dotyczyło możliwości współpracy Rotarian z lubelskim samorządem oraz udziału w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym miasta. Na zakończenie Prezydent Krzysztof Żuk wyraził potrzebę kolejnych spotkań z lubelskim środowiskiem rotariańskim.


...............................................................................................................................................................................................

Odszedł Marek Suwała -  Honorowy Członek Rotary

10 grudnia 2015 roku w wieku 73 lat zmarł Marek Suwała,
Honorowy Członek Rotary i nasz klubowy przyjaciel.
Spoczywaj Marku w pokoju.


...............................................................................................................................................................................................

Wspomagamy akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

Członkowie naszego Klubu postanowili wspomóc akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, zainicjowaną niegdyś w Lublinie przez dziennikarkę Radia Lublin Panią Ewę Dados, a od szeregu lat mającą już charakter ogólnopolski. W tym roku połączyono siły wszystkich lubelskich Klubów Rotary i za kwotę ponad 6000 zł wspólnie zakupiono artykuły spożywcze i upominki dla podopiecznych akcji (organizatorzy nie przyjmują pieniędzy, lecz wyłącznie dary rzeczowe). W niedzielę 29 listopada br. w ramach ogólnopolskiej ulicznej zbiórki darów, lubelscy rotarianie, jako wolontariusze akcji, pomagali w zbiórce darów w wyznaczonych punktach na terenie Lublina. Z prawdziwą radością informujemy, że Pierwsza Dama RP, Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda objęła akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" Honorowym Patronatem.

...............................................................................................................................................................................................

Prof. Joseph Kuvshinikov z USA gościł w naszym klubie

Prezydent naszego Klubu Danuta Kędzierska i Sekretarz Jadwiga Tatara w dniu 22.10.2015 spotkały się z Panem Profesorem Joseph Kuvshinikov. Pan Profesor jest wykładowcą  Uniwersytetu Kent State Ashtabula ze stanu Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Przybył do Lublina w ramach delegacji miasta Erie, miasta partnerskiego Lublina. Pan Profesor współpracuje z lubelskimi uczelniami na wielu płaszczyznach, głównie  w ramach swojej specjalizacji - Organizacja Nauczania i Przywództwa. Jest również rotarianinem. Spotkanie dotyczyło zatem możliwości zorganizowania pobytu Rotarian z Pensylwanii w Lublinie.  Rotarianie Ci, to w większości obywatele z polskimi korzeniami, którzy pragną odwiedzić ojczyznę swoich przodków.  Z ochotą potwierdziliśmy gotowość  pomocy przy organizacji  pobytu amerykańskich kolegów w  Lublinie. Byłaby to również okazja do bezpośredniego  poznania i ewentualnie w przyszłości możliwość nawiązania współpracy w ramach już konkretnego klubu. Dziękujemy Panu Profesorowi za spotkanie i sławienie rotariańskiej międzynarodowej służby.

...............................................................................................................................................................................................

Otwarcie nowej siedziby Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie
W dniu 24.09.2015 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu otwarcia nowej siedziby Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą przy ul Hipotecznej 4. Nasz Klub ufundował, w znacznej części, wyposażenie tego lokalu. W spotkaniu oprócz kierownictwa Koła uczestniczyli  przedstawiciele Urzędu Miasta i mediów. Były słowa podziękowania i uroczysta kolacja. Zaprzyjaźniona już z nami ciastkarnia "Elka" z Leonowa przygotowała słodkie prezenty tj. smakowite  ciasteczka. Wywiadu radiowego udzieliła Jadzia Tatara.

   

...............................................................................................................................................................................................

Gościliśmy delegację z Kanady
19 lipca 2015 r. nasz klub odwiedziła Kanadyjska Delegacja na czele której stała  Pani Alexandra Bugailiskis -  Ambasador Kanady  w Polsce w towarzystwie Męża, Pan Prezydent  miasta Windsor oraz Pan  Jerzy Barycki - Prezes Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesu i Profesjonalistów  Windsor,  a także przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin.

Więcej >>

...............................................................................................................................................................................................

Odwiedziny Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

2 lipca 2015 r. Zarząd Klubu RC Lublin Stare Miasto odwiedził w Okunince swoich podopiecznych z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie. Dzieci i młodzież przebywa nad Jeziorem Białym na obozie rehabilitacyjnym. Obóz częściowo jest finansowany przez nasz Club.
Pomysłodawcą, organizatorem  i kreatorem programowym tych obozów jest Pani Jadwiga Gruba - Prezes Koła.

Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie, były podziękowania, pokaz tańca i śpiewy oraz  wpis do księgi pamiątkowej. Nowea sekretarz Klubu - Jadzia Tatara pięknie opowiedziała dzieciom o naszym rotariańskim ruchu, jego historię i ideę. Przekazaliśmy młodzieży test czterech pytań. Był również poczęstunek, który specjalnie  dla dzieci chorych na cukrzycę przygotowała  Cukiernia "Elka" z Leonowa, a my z przyjemnością ten dar przekazaliśmy naszym podopiecznym.

Danuta Kędzierska

...............................................................................................................................................................................................

Wybory prezydenta klubu na rok rotariański 2014/2015

Już tradycyjnie w grudniu w naszym klubie odbywają się wybory prezydenta nominata, który obejmie władzę aż za 1,5 roku. Taki system wyboru klubowych władz znakomicie się sprawdza i jest standardem w całej ogólnoświatowej organizacji Rotary. Na pierwszy grudniowy czwartek grudnia br. nasz obecnie urzędujący prezydent Edward Wrótniak zwołał walne Zgromadzenia RC Lublin Stare Miasto w celu przeprowadzenia wyborów władz klubu, które swoje urzędowanie rozpoczną 1 lipca 2014 r. Na spotkanie wyborcze przybyło aż 14 członków, co dało zdecydowane quorum. I tak z przyjemnością możemy poinformować, iż na kolejnego naszego prezydenta w roku ratoriańskim 2014/2015 wybraliśmy Marię Łabędzką, która jest w zaszczytnym gronie członków założycieli klubu. Wielkie gratulacje Marylko:)
Ponadto spotkanie wyborcze połączyliśmy z miłą uroczystością imienin naszych solenizantów - Andrzejów: Bondyry i Boubleja, a także Staszka Kopacza.Spotkanie wyborcze w dniu 6 grudnia 2012 r. Pierwsza z prawej siedzi Maria Łabędzka, nasz nowo wybrany Prezydent Nominat.

..............................................................................................................................................................

Dyplom Honorowego Członka Rotary

W uznaniu zasług dla ruchu rotariańskiego dyplom Honorowego Członka RC Lublin Stare Miasto otrzymał nasz klubowz kolega Marek Suwała
. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się 5 września w siedzibie  I Klubu Rotariańskiego, podczas spotkania z nowym Gubernatorem Dystryktu 2230 – Lesławem Morawskim. Dyplom wręczył prezydent RC Lublin Stare Miasto, Edward Wrótniak, natomiast Gubernator udekorował Marka znaczkiem Prezydenta RI – „Peace Trought  Service”.


..............................................................................................................................................................

Rotarianin Prorektorem UM

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o tym, iż nasz klubowy kolega prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
obejmie zaszczytne stanowisko Prorektora ds. naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Darek od wielu lat jest związany z Wydziałem Farmacji lubelskiego UM. Jest też zasłużonym Rotarianinem i jednym z członków założycieli naszego klubu. W latach 2005-06 piastował funkcję Prezydenta klubu, a w 2009-10 był Oficerem Dystryktu 2230. Gratulujemy :)


 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego