Rotary w Polsce - ROTARY CLUB LUBLIN STARE MIASTO

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rotary w Polsce

O nas > O Rotary
Co to jest Rotary, Rotary, Rotary Lublin, Rotary w Lublinie, Rotary w Polsce, Rotary na Lubelszczyźnie, Lubelskie Rotary, Lubelscy Rotarianie

Janusz Potępa
Gubernator Dystryktu 2230
2013/2014

 

W Polsce tradycje Rotariańskie sięgają roku 1931 - pierwszym był Klub Warszawski - nr 3427, który ukonstytuował się 17 lutego tegoż roku. Założycielami byli: prof. Jerzy Loth oraz inż. Piotr Drzewiecki. Kolejne kluby powstały w:

  • 1933 r.: w Łodzi - nr 3622,

  • 1934 r.: w Krakowie - nr 3360, w Katowicach - nr 3702, w Gdyni - nr 3722,

  • 1935 r.: w Bielsku - nr 3756, we Lwowie - nr 3899, w Bydgoszczy,

  • 1938 r.: w Pabianicach.

Istniały również komitety klubowe w Zakopanem, Łucku, Stanisławowie, Tomaszowie Mazowieckim, Lublinie i Drohobyczu. Łącznie w połowie 1939 roku Rotary w Polsce liczyło 229 członków. W 1936 roku zarejestrowano samodzielny Dystrykt 85, skupiający w tamtym czasie 8 działających w Polsce Klubów.

W czasie wojny, w latach 1939–1945, Rotary w Polsce nie miało możliwości działania, gdyż wszystkie formy aktywności polskich organizacji społecznych były przez okupanta niemieckiego zakazane. Także i w Niemczech Ruch Rotariański był w czasach nazistowskich formalnie wyjęty spod prawa.

Po zakończeniu wojny podjęto w Polsce próby reaktywacji klubów Rotary. Działanie to spotkało się jednak z represjami ze strony reżimu komunistycznego, bowiem idea ruchu pozostawała w jaskrawej sprzeczności z ideologią komunistyczną. Jako ruch wywodzący się ze środowisk inteligenckich i biznesowych uznany został za klasowo obcy. Hasło solidarności rotariańskiej pozostawało w sprzeczności z ideą walki klas, a zasada rozwijania współpracy międzynarodowej uznana została za przejętą z ideologii „zgniłego Zachodu”. Rozpowszechniany był także pogląd, jakoby organizacja rotariańska miała charakter paramasoński. W konsekwencji przez blisko pięćdziesiąt lat Rotary w Polsce było nieobecne, podobnie zresztą jak we wszystkich krajach pozostających w orbicie sowieckich wpływów.

Dopiero przemiany, jakie dokonały się w Polsce po roku 1989, umożliwiły reaktywację Rotary w naszym kraju. Pierwsze polskie kluby powołano do życia w 1989 r. jako część dystryktu szwedzkiego nr 2390. Po powstaniu dostatecznej ilości klubów w roku 1995 utworzono dystrykt polski nr 2230. W 1999 r. został on przekształcony w dystrykt międzynarodowy, zrzeszający obecnie 65 klubów z Polski, 35 z Ukrainy i 3 z Białorusi.

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego