Rotary International - ROTARY CLUB LUBLIN STARE MIASTO

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rotary International

O nas > O Rotary
Rotary, Rotary na świecie, Rotary International, Rotary w Polsce

Paul Harris
założyciel Rotary

 

Rotary jest organizacją zrzeszającą ludzi ze świata biznesu i profesjonalistów przeróżnych zawodów zjednoczonych na całym świecie w celu realizowania celów humanitarnych, promowania wysokich standardów etycznych i propagowania pokoju na Świecie. Obecnie Rotary zrzesza około 1,2 mln członków, działających w w ponad 32 tys. klubów. Organizacja działa w 200 krajach na całym świecie.

Początki Rotary sięgają 1905 r., kiedy to Paul Harris - prawnik z Chicago, czując się samotnie w tym wielkim mieście, postanowił założyć klub przyjaciół, dzielących się wspólnymi pasjami. I tak z na poły towarzyskiej, lokalnej organizacji Rotary przekształciło się w ogromną międzynarodową strukturę, działającą na wszystkich kontynentach.

Kluby Rotary spotykają się raz w tygodniu. Ich członkowie na spotkaniach nie zajmują się polityką, religią, ale są otwarci na wszystkie opcje światopoglądowe, przekonania, rasy czy religie. Celem działalności Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby. Service Above Self
- to nasza misja. Jest to fundament wszelkich naszych przedsięwzięć -  godnych i wartościowych.

W szczególności koncentrujemy się na wspieraniu i umacnianiu:

  • rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako niesienia pomocy

  • wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów

  • uznania wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina - jako możliwości służenia społeczeństwu

  • stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym

  • propagowania zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową współnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Wszytkie powyższe wartości znajdują swoje odzwieciedlenie w rotariańskim credo, nazywanym Four Way Test (Test Czterech Pytań). Ten czteropunktowy test jest szczególnie przydatny w codziennej praktyce sprawowania przez Rotarianina swojego zawodu i służby. Brzmi on następująco:

O wszystkim, co myślimy, mówimy lub robimy

  • po pierwsze:  Czy jest to PRAWDĄ?

  • po drugie:      Czy jest to UCZCIWE wobec wszystkich zainteresowanych?

  • po trzecie:     Czy zbuduje to dobrą WOLĘ i PRZYJAŹŃ?

  • po czwarte:   Czy będzie to KORZYSTNE dla wszystkich zianteresowanych?


Rotary ma bardzo mocno rozbudowaną symbolikę, która dodatkowo wzmacnia bardzo silną kulturę tej miedzynarodowej organizacji non profit. Każdy z klubów posiada swój dzwon. Na spotkaniu klubu prezydent (lub w razie jego nieobecności wiceprezydent) nakłada specjalny łańcuch, symbolizujący nadaną mu w demokratycznych wyborach władzę. Spotkania klubowe odbywają się cyklicznie raz w tygodniu i trwają zawsze tyle samo czasu. Obecność na tych cykliczych spotkaniach klubowych jest jednym z podstawowych obowiązków każdego Ratarianina. W przypadku wyjazdu może on wziąć udział w spotkaniu w dowolnym klubie na dowlonym kontynencie i wymienić się proporczykami. Jest to kolejny zwyczaj rozpowszechniony na całym świecie, który składa się na kulturę organizacji.

W Rotary przywiązujemy bardzo dużą wagę do sposobu wyboru władz klubu. Wybory prezydenta są zawsze demokratyczne i odbywają się z bardzo dużym, bo aż póltora rocznym wyprzedzeniem. Kadencja władz klubowych trwa jeden rok. Co roku odbywa się uroczyste przekaznie władzy w klubie. Podobnie rzecz się ma z wyborem Prezydenta Rotary International, którego kadencja trwa również rok rotariański, który zaczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca.

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego