Relacja ze spotkanie Wielkanocnego 2010 - ROTARY CLUB LUBLIN STARE MIASTO

Idź do spisu treści

Menu główne:

Relacja ze spotkanie Wielkanocnego 2010

Co robimy
 
 
 
 

We środę 10 marca wieczorem lubelscy Rotarianie spotkali sie na tzw. Jajeczku. Zagraniczne wyjazdy służbowe niektórych prezydentów klubów sprawiły, iż spotkanie odbyło się ponad trzy tygodnie przed Świętem Wielkiej Nocy. Tegoroczne Jajeczko należy uznać za udane. Dopisała frekwencja, szczególnie z naszego klubu. Były wyborne potrawy, przygotowane przez mistrzów kuchni Hotelu Europa, a przede wszystkim wspaniała przyjacielska atmosfera. Takie spotkania są znakomitą okazją do inegracji środowiska, a także omówienia nowych idei, którę mogą być realizowane wspólnie przez wszystkie lubelskie kluby Rotary. W kuluarach dyskotowano między innymi pomysł cyklicznych, kwartalnych spotkań roboczych wszystkich klubów z przedstawicielami lubelskich władz, a także z przedstawicielami innych opiniotwórczych środowisk. Autorem pomysłu jest nasz klubowy kolega - Mirek Augustyniak. O tym, że było to udane spotkanie może świadczyć fakt, iż ostatni goście opuścili restaurację Hotelu Europa grubo po 23.00.

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego