Guest speakers - ROTARY CLUB LUBLIN STARE MIASTO

Idź do spisu treści

Menu główne:

Guest speakers

Spotkania
 
 
 
 

<< powrót   

Goście naszego klubu

 • 6 października 2016 r.


Guest speakerem był nasz klubowy kolega Dariusz Matosiuk, który opowiedział nam o swoich egzotycznych wyprawach w najdalsze zakątki świata. Spotkanie miało charakter międzyklubowy, gdyż gościliśmy Rotarian z tzw. klubu pierwszego, a także z RC Lublin Centrum. Swoją opowieść Darek rozpoczął od prezentacji wyprawy do Nepalu, która miała miejsce rok przed wielkim trzęsieniem ziemi w tym małym górskim kraju. Mileiśmy możnośc zobaczenia zdjęć z Kathmandu z jeszcze nie zrujnowanymi zabytkowymi budowlami i porównać te miejsca do stanu po wielkim katakliźmie. Ponadto nasz past prezydent zaprezentował nam piękne zdjęcia z Buthanu, a także z jeszcze bardziej odległej Indonezji.


 • 12 maja 2016 r.


Naszym gościem był
Kolega Marek Łatko, wieloletni rotarianin z RC Lublin. Marek Łatko to doktor nauk, wykładowca akademicki,  informatyk. Jest postacią popularną i znaną w całym Dystrykcie 2230 RI. Przez kilka lat pełnił ważną funkcję DICO (District Internet Communications Officer), służył pomocą, wspierał i zarażał swoim entuzjazmem.
Na  spotkaniu przedstawił nam  prezentację  dotyczącą  organizowania międzynarodowej wymiany rotariańskich grup młodzieżowych. Opowiedział o rodzajach wymiany, organizacji, procedurach rekrutacyjnych oraz o jej historycznym zarysie. Byliśmy  pełni podziwu dla jego wiedzy, doświadczenia i entuzjazmu.
A poza tym Marek ma wspaniałe hobby: wspina się po górach i to nie byle jakich. Zdobył  już szczyty Alp i Kaukazu, był w argentyńskich Andach i w górach północnego Iranu, i właśnie  tę wyprawę  nam zaprezentował. Były  i fotografie z codziennego życia irańskich rodzin, i ciekawe krajobrazy, i światowej sławy zabytki.  Wszystkie swoje wyprawy Marek dokumentuje znakomitymi fotografiami i fantastycznie o nich opowiada. To prawdziwy pasjonat. Odwiedził również krainę Ladakh - pogranicze północnych Indii, Pakistanu i zachodniego Tybetu. Zdobył tam m.in. Stok Kangri o wysokości 6153 m, przebył też wąską i niebezpieczną drogę łaczącą Srinagar i Leh - może jeszcze w przyszłości nam o tym opowie. Dziękujemy Ci Marku za przyjęcie zaproszenia i wspaniałą prezentację.


 • 4 lutego 2016 r.Naszym gościem b dr Kamen Rikev z Wydziału Bałkanistyki UMCS. Dr Rikev jest Bułgarem, który od kilku lat mieszka i pracuje w Polsce. Ukończył polonistykę. Tematem naszego spotkania było "Znaczenie misji świętych Cyryla i Metodego dla współczesnej Europy." Pan Kamen opowiedział również krótko o Bractwie świętych Cyryla i Metodego, które zorganizowało 14 stycznia 2016 r. "Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie", a w którym to koncercie członkowie naszego klubu licznie uczestniczyli.

A tak wygląda napis ROTARY, zapisany głagolicą, czyli afabetem opracowanym przez Cyryla i Metodego.

 • 5 listopada 2015 r.

 
Naszymi guest speakerami byli Pani Elżbieta Lisowska oraz Mariusz Kucharek. Temat spotkania był bardzo gorący, gdyż dotyczył zagadnień związanych z najnowszą falą migracji do Europy. Pani Elżbieta uczestniczyła w wielu misjach wojskowych w Iraku w randze porucznika Wojska Polskiego i doskonale zna specyfikę krajów arabskich. Pan Mariusz jest dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 • 6 listopada 2014 r.


Naszymn guest  speakerem była dr Barbara Szymoniuk, prezes Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna, członek Klastra Dolina Ekologicznej Żywności oraz Elżbieta Tymińska właścicielka sieci sklepów z
żywnością ekologiczną
"Magiczny Ogród". Otrzymaliśmy wiele cennych informacji nt. certyfikowanej żywności ekologicznej, jej walorów żywieniowych,  smakowych i miejscach jej nabycia. Uzupełnieniem przekazanej
wiedzy była degustacja najwyższej jakości
organicznych produktów żywnościowych.

 • 27 marca 2014 r.

Guest speakerem w naszym Klubie był Pan dr Grzegorz Figiel, wice-dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, z wykształcenia historyk, autor licznych publikacji z dziejów Anglii końca XVIII w., pocz. XIX wieku, m.in. "Dyplomatyczne stosunki polsko-angielskie w epoce> stanisławowskiej" czy "Europejska polityka Williama Pitta Młodszego". Jego zainteresowania badawcze dotyczą także historii Lubelszczyzny; jest redaktorem czasopisma "Bibliotekarz Lubelski", organizatorem  promocji książek lubelskich  autorów, które odbywają się właśnie w Bibliotece im. H.Łopacińskiego . Spotkanie było bardzo ciekawe i każdy z nas wyszedł obdarowany pięknymi wydawnictwami Biblioteki oraz z propozycją wycieczki po Bibliotece - może w maju.

 • 27 lutego 2014 r.

Naszym guest speakerem był dr Leszek Pietrzak, znakomity historyk, a także publicysta miesięcznika "Uważam Rze". Nasz gość pracował jako analityk w Urzędzie Ochrony Państwa i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Przez wiele lat był też pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Leszek Pietrzak opowiadał nam o współczesnej polityce historycznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym akcentem na politykę rosyjską i ukraińską - temat bardzo ciekawa i w obecnym czasie szcególnie aktualna.

 • 23 stycznia 2014 r.


Naszym guest speakerem był Kazimierz Deryło - założyciel i dyrektor Alliance Francaise w Lublinie. Nasz gość opowiadał nam o niuanasach współczesnej kultury francuskiej. Obszernie mówił też o blisko 30 letniej historii AFL, a także bieżących projektach, które są realizowane przez tą pożyteczną instytucję. Gorąco polecał nam zapoznanie się z twórczością kanadyjskiej artystki - Isabelle Boulay. Poniżej prezentujemy wystąp live tej ciekawej dwujęzycznej piosenkarki. • 3 października 2013 r.

Naszym guest speakerem była dr  Elżbieta Woźniak z Instytutu Historii UMSC w Lublinie. Jest Ona znawczynią dziejów kultury antycznej zarówno greckiej, jak i rzymskiej. Swoje zainteresowania naukowe skierowała m.in. na rozwój kolekcjonerstwa w starożytności wśród wyższych sfer społeczeństwa. Jest też jedną z pierwszych w lubelskim środowisku rekonstruktorek starożytnych waz greckich: surowe, specjalnie wypalane wazy gliniane wykańczała sama malowidłami.  W naszym klubie mówiła o tajemnicy  Partenonu, kreśląc z dużym zaangażowaniem dzieje Aten oraz świątyni poświęconej bogini czyli Atenie. Wysłuchaliśmy z dużym zainteresowaniem tej opowieści, uzupełnionej prezentacją mulitmedialną.

 • 16 maja 2013 r.
W naszym klubie gościliśmy Panią Marię Drygała - prezes zarządu i Panią Jakubowicz - skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina. Hospicjum Dobrego Samarytanina powstało w 1989 r., jest organizacją pożytku publicznego, stowarzyszeniem charytatywnym niosącym pomoc chorym i ich rodzinom w  terminalnej fazie choroby nowotworowej.
Celem opieki jest:
zapobieganie bólowi i innym objawom postępującej choroby nowotworowej, godnym ostatniego okresu życia chorego,rodziny i przyjaciół w ich wysiłku, tym, którzy zbliżają się do kresu.
Opiekę hospicyjną sprawuje zespół pracowników i wolontariuszy współpracujących ze sobą.
Stowarzyszenie prowadzi Społeczny Zakład Opieki  Hospicyjnej realizując  opiekę domową nad chorych w domu rodzinnym oraz opiekę stacjonarną a także prowadzi poradnię medycyny paliatywnej. Hospicjum świadczy opiekę medyczną , pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną i socjalną.
Opieka hospicyjna świadczona jest nieodpłatnie.
Rocznie opieką domową obejmujemy ok. 500 chorych, a opieką stacjonarną 270.
Zarządzaniem Hospicjum zajmuje się Zarząd, członkowie Zarządu funkcje swe pełnią nieodpłatnie.
Prezydium Zarządu to:
Maria Drygała - prezes,Jarząbek- wiceprezes, Pedrycz - wiceprezes, Grzesiak- sekretarz, Jakubowicz- skarbnik. • 25 kwietnia 2013 r.

Guest speakerem w klubie był dr Krzysztof Śkwirowski - Kierownik Muzeum Martyrologii w Sobiborze. Tematem spotkania było funkcjonowanie niemieckich obozów zagłady w czasie 2 wojny światowej w Polsce. Dr Śkwirowski opowiedział nam  o krótkiej, ale tragicznej dla 170 tys. osób, które tam zostały zamordowane, historii niemieckiego obozu śmierci w Sobiborze. Ten obiekt, zlokalizowany we wschodniej części Lubelszczyzny, działał od kwietnia 1942 r, do października 1943 r., gdy po ucieczce blisko 300 Żydów mających tam ponieść smierć, został w pośpiechu zlikwidowany prze niemieckich najeźdźców.

 


 • 21 lutego 2013 r.

Gościem w naszym klubie był mjr Wojska Polskiego Shaher Hamwi - lekarz wojskowy, Kierownik Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nasz gość uczestniczył w misjach wojskowych w Iraku, Afganistanie, na Bałkanach pełniąc tam funkcję kierownika sekcji medycznych oraz z racji pochodzenia syryjskiego i znajomości języka arabskiego występował jako tłumacz. • 24 stycznia 2013 r.

Speakerem w naszym klubie był nasz urzędujący prezydent - Edward Wrótniak, który opowiedział nam o kulisach działania polskich służb kontrwywiadowczych. Szczególne zainteresowanie zebranych skupiło się na metodach operacyjnych gromadzenia i analizy indywidualnych kartotek, czyli tzw. teczek, a także budowy i weryfikacji kanałów pozyskiwania informacji nt. potencjalnych zagrożeń.

 • 29 listopada 2012 r.

Gościem w klubie był płk dypl. rez. pil. Lechosław Dubaj, absolwent WOSSP w Dęblinie i Akademii Sił Powietrznych USA, były dowódca Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu i Komendant Międzynarodowego Portu Lotniczego-Bazy w Kabulu. Nasz gość opowiedział o wkładzie RP w obronność NATO z uwzględnieniem Sił Powietrznych, misjach zagranicznych i realiach funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, perspektywach zakończenia misji oraz o prognozach rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego. Szczególnie zaciekawiły nas kulisy funkcjonowania międzynarodowego portu lotniczego w Kabulu w czasie, gdy dowodził nim nasz gość. • 18 października 2012 r.

Naszym guest-speakerem był Sławek Wyspiański - nasz klubowy kolega. Sławek, jako że jest aktywnym żeglarzem i każdego roku przemierza na jachtach różne zakątki ciepłych mórz i oceanów, opowiedział nam o swoich tegorocznych wyprawach. Prezentacje były bogato ilustrowane fotogafiami, a także muzyką z regionu, którego dotyczyły. I tak Sławek opowiedział nam o swoich wyprawach na Wyspy Kanaryjskie, Cyklady, Kornaty, Kvarner, do Dalmacji oraz na Korsykę i Sardynię. • 26 kwietnia 2012 r.

Naszym gościem była Pani dr Dominika Polkowska, adiunkt w Zakładzie Socjologii  Gospodarki i Organizacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zainteresowania naukowe dr D. Polkowskiej obracają się m.in. wokół miejsca i roli kobiety we współczesnym społeczeństwie czy rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego. Podczas spotkania  zaprezentowała niezwykle ciekawe zagadnienie udziału współczesnych kobiet w polityce. Przedstawiła wyniki przeprowadzonego przez Nią badania, w którym kobiety – posłanki do sejmu V kadencji (2005-2007) wypowiadały się jakie były ich motywacje, które skłoniły je do uczestniczenia w polityce. Spotkanie zakończyło się  dyskusją.

 • 17 listopada 2011 r.

W jesienny czwartek, 17 listopada, gościliśmy w naszym klubie ks.dr Dariusza Chwastka – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej  św. Trójcy w Lublinie.  Ksiądz doktor Chwastek opowiedział nam historię protestanckiego kościoła w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Sięgnął więc do samych początków, do roku 1784, gdy zgodę na założenie w naszym mieście kościoła luterańskiego wyraził król Stanisław August Poniatowski. Obecna, linia lubelska II działa od 1996 r., a jej pierwszym proboszczem po długiej przerwie był ks. Leon Pracki (1996-2004), jego kontynuatorem jest właśnie ks. dr Chwastek. Podczas rozmowy gość podkreślił znaczenie dla Lublina i Lubelszczyzny aktywności przedsiębiorczych ewangelików – Vetterów, Moritzów, Plage i in. Spotkanie było bardzo interesujące o czym świadczy fakt, iż rozmowa z gościem, pytania do niego skierowane spowodowały, iż nie zauważyliśmy jak szybko minął nam czas. • 6 października 2011 r.

W pierwszy czwartek miesiąca, 6 października 2011 r., w naszym klubie odbyło się spotkanie z  guest speakerem, dr hab. Radosławem Kowalskim, kierownikiem Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Sylwetkę Gościa przybliżył Koleżankom i Kolegom Grzegorz Wilczyński. Z kolei  Pan R. Kowalski zapoznał nas z  zasadami funkcjonowania kierowanego przez siebie laboratorium, które znajduje się w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje już dziesięć specjalistycznych pracowni m.in. chromatografii gazowej i spektrometrii mas, analizy biopaliw, analizy wód, mikroskopii optycznej i elektronowej. Co ciekawe, laboratorium nie tylko wykonuje zlecone badania, ale także udostępnia aparaturę do celów badawczych zespołu lub pracownika naukowego. Placówka powstała dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego  i jest ważną inwestycją badawczo – rozwojową.

 • 20 stycznia 2011 r.

W czwartek 20 stycznia 2011 r. w naszym klubie gościliśmy Kamila Rzepczyńskiego, ubiegłorocznego  absolwenta historii w UMCS.  Oprócz historii, a szczególnie dziejów muzyki i malarstwa, w tym nade wszystko impresjonistów, K. Rzepczyński sam znakomicie fotografuje oraz maluje. Podczas podróży do Szkocji, Wielkiej Brytanii czy Islandii wykonał wiele bardzo pięknych zdjęć. Zaczął także malować pejzaże, miasteczka zarówno jako akwarele, jak i obrazy olejne. Podczas spotkania opowiedział nam o impresjonistach, o ich spojrzeniu na kolor, mieszaniu kolorów nie na palecie, ale na obrazie, o ich wyjściu w plener i malowaniu z natury.  Na koniec zaprezentował swoje prace i obiecał przekazać jedną na aukcję charytatywną, która odbędzie się podczas balu 5 lutego. [mjw]


Akwarela Kamila Rzepczyńskiego - Dzieci na plaży w Derrymore
Zobacz inne obrazy artysty: Wierzby, Róże - ulica Biskupic


 • 10 czerwca 2010 r.

Guest speak-erem była Ewa Dados, dziennikarka radiowa, a przede wszystkim społecznik o wielkim sercu, osoba powszechnie znana i ceniona, której niomu nie trzeba przedstawiać. Pani Ewa opowiedziała nam o swojej wieloletniej pracy przy Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" oraz o nowej idei, którą zrodziła potrzeba chwili - "Pomóż Dzieciom Przetrwać Powódź". W toku dyskusji została tez podniesiona idea pomocy ze strony Rotary na rzecz powodzian w woj. lubellskim.

 • 15 kwietnia 2010 r.

Speaker-em był nasz klubowy kolega - Darek Matosiuk, który opowiedział nam o niesamowitej tegorocznej wyprawie na dzikie wyspy Oceanu Spokojnego.

 • 4 lutego 2010 r.

Gościem w naszym klubie był Tomasz Osuch - Prezes Fundacji Spełnionych Marzeń. Pan Tomasz przedstawił nam niesamowite działania fundacji, a także zaprosił naszych członków na charytatywną imprezę - pokaz mody - Dzieci Dzieciom, która odbędzie się 22 marca o godz. 19.00 w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.
Zajrzyj na stronę Fundacji Spełnionych Marzeń >> • 3 grudnia 2009 r.

Gościem w naszym klubie była Maria Budzyńska - Prezes Lubelskiej Fundacji Teatroterapia. Pani Maria przekazała naszym członkom zaproszenia na premiery teatralne, realizowane przez Fundację.

 • 5 listopada  2009 r.

Gościem w naszym klubie była Jadwiga Gruba - Prezes Towarzystwa Dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą. Spotkanie było bardzo owocne, gdyż w jego wyniku powstał pomysł mini grantu - ufundowania przez nasz klub dla Towarzystwa pompy insulinowej, które przekaże ją uzdolnionemu dziecku, najbardziej potrzebującemu takiego urządzenia.

 • 15 października  2009 r.

Gościem w naszym klubie był Pan ..., który wystąpił w zastępstwie dr hab. Elżbiety Starosławskiej - Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Nasz gość opowiedział nam o najnowocześniejszych trendach w walce z chorobami nowotworowymi, kulisach pracy i planach rozwojowych Centrum.

 • 1 października  2009 r.

Gościem w naszym klubie był Wacław Czakon - prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Nasz gość opowiedział nam o wielu cennych inicjatywach społecznych i pedagogicznych, podejmowanych przez tą niezwykłą fundację, ogniskującą wokół siebie ludzi wyróżniających się wielką pasją społeczną. Organizacja w ciągu kilkunastu lat działalności zrealizowała mnóstwo pożytecznych projektów społecznych, zarówno na Lubelszczynie jak i międzynarodowych. Jednym z większych była międzynarodowa wymiana młodzieżowa polsko-niemiecka oraz polsko-ukraińska. Więcej ciekawych informacji o tej niezwykle pożytecznej organizacji na stronie fundacji >>

 • 3 września 2009 r.

Gościem w naszym klubie b Michał Bukowski - menedżer nowo otwartej restauracji - Browar przy ul. Grodzkiej 15 na Starym Mieście w Lublinie. Gość opowiedział nam o niesamowitych kulisach powstawania tej unikatowej w Lublinie restauracji oraz o bardzo ciekawym i trudnym procesie ważenia piwa, które jest produkowane na miejscu w Resturacji Browar.

 • 23 kwietnia 2009 r.

Gościem w klubie był prof. zw. dr hab. Tadeusz Radzik - kierownik Zakładu Historii Najnowszej w Instytucie Historii UMCS.
Nasz guest speaker przedstawił kwestie Relacji polsko-żydowskich w XX wieku. Zainteresowania badawcze Profesora skupiają się na dziejach polskiej grupy etnicznej w krajach anglosaskich, mniejszościach narodowych w Polsce oraz historii Polski po 1918 r. Był m.in. stypendystą i wykładowcą uczelni amerykańskich (Loyola University, Chicago Ill.; Bluffton College, Ohio), brytyjskich (London University) i innych (Central European University , Budapeszt, Uniwersytet w Ołomuńcu); uczestnikiem sympozjów naukowych w: Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Czechach, Ukrainie, Niemczech i na Węgrzech. Prof. Rodzik jest autorem blisko 270 publikacji.
Oto Jego książki:
Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach drugiej wojny światowej, Lublin 1986; Polonia amerykańska wobec Polski (1918-1939), Lublin 1986, 1990; Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1918-1921, Lublin 1988; Społeczno-ekonomiczne aspekty stosunku Polonii amerykańskiej do Polski po I wojnie światowej, Wrocław 1989; Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Lublin 1990; Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Lublin 1991; Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą w latach 1941-1991, Lublin 1993, Londyn1999; Polska Macierz Szkolna Zagranicą 1953-1993, Lublin 1995; Yeshivah Hakhmei Lublin, Lublin 1994; Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, Londyn 1997; Lubelska dzielnica zamknięta. Żydzi w Lublinie (1939-1942), Lublin 1999; Lublin. Dzieje miasta, t. 2, Lublin2000 (współautor Wiesław Śadkowski), Zagłada lubelskiego getta, Lublin 2007.

 • 29 stycznia 2009 r.

Gościem naszego Klubu był Ignacy Tokarczyk, młody, lubelski fotografik.  Opowiadał nam o swoich zainteresowaniach. W fotografii najbardziej ceni sobie portrety ludzi. Wiele miejsca w jego albumie zajmują zatem ciekawe a nierzadko urzekające portrety dzieci, młodych ludzi i starców. Nie ucieka jednak od innej tematyki: architektury czy przyrody. Nb. zdjęcie kotów wykonane przez I.Tokarczyka zostało wylicytowane w aukcji podczas balu charytatywnego 24 stycznia 2009 r. Swoim opowiadaniem wprowadził nas w nastrój "odczytywania" przez artystę światła i tematu. Z pewnością wszyscy dostrzegliśmy w młodym fotografiku talent. Na własnej stronie internetowej o sobie mówi:

Zobacz wybrane zdjęcia młodego artysty: foto 1, foto 2, foto 3

 • 13 listopada 2008 r.

Gościem w klubie był prof. dr hab. Wiesław Śladkowski - emerytowany profesor UMCS w Lublinie. Tematem wystąpienia Pana Profesora były "Międzynorodowe uwarunkowania odzyskania niepodległości przez Polskę".

 • 30 października 2008 r.

Naszym gościem był dr Grzegorz Kuprianowicz - pracownik naukowy UMCS w Lublinie, który przybliżył nam tragiczne zdarzenia, które wydarzyły się 70 lat temu na Lubelszczyźnie. Temat wystąpienia brzmiał "1938. Akcja burzenie cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu". Tej tematyce poświęcony jest też portal www.cerkiew1938.pl.

 • 17 kwietnia 2008 r.

Naszymi goścmi byli: Helena Pietraszkiewicz (b. Wojewoda Łódzki), Ireneusz Rymanowski (b. Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego). Temat wystąpienia to: Misja Humanitarna w Iraku w 2007 r.

 • 06 marca 2008 r.

Guest speakerem był ks. prof. dr hab. Krzysztof Jerzyna - etyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tematem wystąpienia księdza profesora była etyka pracy. W swoim wystąpieniu prelegent odniósł się również do najnowszych wydarzeń w Polsce, związanych z eskalacją żądań płacowych w tzw. budżetówce.

 • 14 lutego 2008 r.

Gościem spotkania klubowego był Łukasz Witt-Michałowski - reżyser teatralny, założyciel teatru off-owego Scena Prapremier IN VITRO. Temat prezentacji była droga reżysera do powołania teatru do życia, jego artystyczne inspiracje i dalsze plany sceniczne. Odbyła się również dyskusja na temat ostatniego spektaklu - "Nic co ludzkie". Więcej  o teatrze INVITRO >>

 • 30 stycznia 2008 r.

Gościem spotkania klubowego była prof. dr hab. Małgorzata Willaume - historyk z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Nasz gość opowiedział o internowaniu Polaków Rumunii 1939-1941. "Gdy 17 IX 1939 r. ZSRR zaatakował Polskę, u granic państwa rumuńskiego stanęły tysiące polskich uciekinierów: żołnierzy i ludności cywilnej, a nade wszystko  władze Rzeczypospolitej, generałowie i wysocy urzędnicy państwowi. Mimo różnych nacisków Niemiec hitlerowskich oraz Związku Radzieckiego z jednej strony oraz Francji - z drugiej, Rumunia wyraziła zgodę na ewakuację polskich służb państwowych, armii oraz ludności cywilnej. Władze Rumunii ze względu na przyjętą decyzję o neutralności oznajmiły Polakom, iż władze oraz żołnierze zostaną internowani na terenie Rumunii. Po przejściu  polsko-rumuńskiej granicy pod Kutami, 18 IX 1939  Polacy znaleźli się w Czerniowcach...". Zapoznaj się z pełną treścią wykładu, ilustrowanego zdjęciami >>

 • 25 października 2007 r.

Gościem spotkania klubowego była prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz - kierownik Pracowni Diagnostyki Chorób Wirusowych Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego  - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Tematem prezentacji była: Ptasia grypa - jej przenoszenie i leczenie.

 • 4 października 2007 r.

Gościem spotkania klubowego był dr hab. Krzysztof Leśniewski - teolog prawosławny, pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego KUL. Temat wystąopienia to: Nie potrzebują lekarza zdrowi... Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka. Nasz gość opowiedział o starożytnej metodzie terapeutycznej, która obecnie staje się coraz bardziej atrakcyjna zarówno dla pragnących pogłębienia życia duchowego chrześcijan, jak i w działalności psychoterapeutycznej. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka to nie tylko uprzywilejowana forma wschodniej duchowości monastycznej, ale rzeczywistość synergiczna, czyli taka, która zakłada aktywną współpracę człowieka z łaską Bożą. Dzięki temu cała osoba ludzka podlega duchowej terapii oraz wprowadzana jest w żywe doświadczenie Boga. Zapoznaj się z pełną treścią wykładu >>

 • 27 września 2007 r.

Gościem spotkania klubowego był dr hab. Janusz Kocki - genetyk, pracownik Akademii Medycznej w Lublinie. Temat prezentacji to: Choroby genetyczne - postęp badań i leczenie tej kategorii chorób.

 • 20 września 2007 r.

Gościem spotkania klubowego była pani dr inż. Longina Zabrocka - pracownik Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach. Temat prelekcji: "Wąglik - problemy epidemiologiczne, epizootiologiczne i środowiskowe."

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego