X lecie RC Lublin Stare Miasto - ROTARY CLUB LUBLIN STARE MIASTO

Idź do spisu treści

Menu główne:

X lecie RC Lublin Stare Miasto

Co robimy


Na naszym Jubileuszowym Balu Charytatywnym z okazji X lecia RC Lublin Stare Miasto spotkało się blisko 80 Rotarian i naszych przyjaciół z całej Polski. Trzeba przyznać, iż była to bardzo udana impreza. Atmosfera była bardzo przyjacielska, a przybyli goście hojni, bowiem wylicytowno przedmioty o wartości 1700 zł. Środki te zostaną przekazane na rzecz Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą im. prof. dr hab. Bronisława Niewiedzioła w Lublinie, które od wielu już lat wspiera nasz klub. Ponadto 10 zł z każdego karnetu otrzyma Szkoła Muzyczna im. Paula Harrisa, działająca przy Towarzystwie Muzycznym w Lublinie. Pozostałe środki uzyskane z balu klub przeznaczy na inne statutowe działania charytatywne i granty rotariańskie. Toteż pomimo frekwencji może nieco niższej od oczekiwanej również pod względem merkantylnym bal należy uznać za udany. Oby udało się go powtórzyć za rok. Jak wspaniała atmosfera panowała na naszej jubileuszowej imprezie, można się przekonać, oglądając krótki reportaż filmowy, zamieszczony poniżej.

RC LUBLIN STARE MIASTO (2005-2015)

Ponad 100 lat temu powstał w Chicago pierwszy męski klub,
założony przez Paula Harrisa w 1905 r. Ten amerykański prawnik uznał, że jedynie zorganizowana grupa ludzi zamożnych może nieść pomoc innym, którzy potrzebują pomocy. Tak oto  zrodził się w Stanach Zjednoczonych ruch rotariański, którego członkowie głosili hasło Service about Self. Niewątpliwie słowo service stało się kluczem do sukcesu organizacji, która przyjęła nazwę Rotary International. Od początku XX wieku po dzień dzisiejszy na świecie powstały tysiące klubów rotariańskich, których członkowie – nie narzucając swoich pomysłów – pragną nieść pomoc innym mieszkańcom naszego globu.

Klub Rotariański Lublin Stare Miasto jest jednym z wielu działających w świecie i w Polsce ogniw tego ruchu. 5 lutego  2015 r.  skończył zaledwie 10 lat aktywności – cóż to wobec 110 lat istnienia Rotary International. Jednak właśnie te rozrzucone po kontynentach placówki stanowią o sile ruchu Rotarian.
      
Lubelski Klub Lublin
Stare Miasto od pierwszych miesięcy powstania wpisał się w służbę innym. Jego współzałożycielem i pomysłodawcą był Jacek Ossowski, postać znana w Lublinie, szczególnie w świecie muzycznym. Z jego bowiem inicjatywy powstała w Lublinie szkoła im. Paula Harrisa, w której mogą kształcić się dzieci z różnymi deficytami zdrowotnymi.

Pierwsi Prezydenci z lat 2005
-2009: Henryka Andrzejewska vel Catherine Palmer, Dariusz Matosiuk, Artur Sienkiewicz, Andrzej Boublej, Grzegorz Wilczyński – podjęli najważniejsze cele w aktywności klubowej: niewątpliwie ważny był udział  RC Lublin Stare Miasto w grancie, którego celem  był zakup instrumentów dla uczniów szkoły im. Paula Harrisa w Lublinie. Członkowie klubu nieśli także pomoc doraźną, jak np. pomoc w uzyskaniu i pomalowaniu mieszkania dla rodziny Stachyrów (2007) czy np. w grudniu 2014 r. na Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Z kolei od prezydentury Sławka Wyspiańskiego  (2009/10) RC Lublin Stare Miasto wspiera „Koło Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą im. Prof. Bronisława Niewiedzioła” z Lublina poprzez regularne przekazywanie funduszów na utrzymanie pompy insulinowej najbiedniejszym dzieciom. Członkowie Klubu są wrażliwi na ludzkie cierpienie dlatego też z inicjatywy Joli Ślązak-Chabros (2011/12) skierowali pomoc finansową dla wielodzietnej rodziny, w której mama zachorowała na raka.

Klub nasz podjął się w 2009 r. trudnego zadania – organizacji
konferencji PETS w Lublinie.  Bardzo dobra organizacja pozwoliła jego uczestnikom odbyć niezbędne szkolenia, uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez świetnych trenerów, spotykać się z koleżankami i kolegami z całego dystryktu, by zakończyć to spotkanie balem rotariańskim.

Przez wiele też lat imprezą integrującą lubelskie środowisko rotariańskie był bal charytatywny organizowany przez nasz Klub w każdą rocznicę Charter Night (w lutym 2008
, 2009, 2010).

W 2009 r.
klub podjął nową inicjatywę, integrującą lubelskie środowisko rotarian, a mianowicie zorganizował wrześniowy kajakowy spływ Bystrzycą.  Odbyły się już cztery spływy – ten ostatni zaczął się w Wólce Rokickiej, a zakończył w Szczekarkowie. Spływ od samego początku cieszy się zainteresowaniem  tych rotarian, którzy lubią aktywny odpoczynek i są także pewnym wyzwaniem. Późniejsze spotkanie na pikniku z pewnością integruje nasze środowisko.

Bez wątpienia integracyjny charakter mają nasze wspólne Bożo-Narodzeniowe i Wielkanocne spotkania, których czasem jesteśmy uczestnikami, a czasem organizatorami.

Chociaż RC Lublin Stare Miasto uczestniczył w wielu międzynarodowych spotkaniach z Rotarianami Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec
, to nie współpracuje stale z innym klubem europejskim.  Pierwszym krokiem było przyjęcie przez nasz klub ponad 40-osobowej grupy rotarian z Niemiec w 2013 r. (prezydent E. Wrótniak). Jednak pierwszą umowę partnerską klub podpisał z Klubem Rotariańskim Ivano-Frankivsk w 2014 r. (prezydent M. J. Willaume)

Członkowie Klubu uczestniczą także w szkoleniach i spotkaniach ogólnopolskich, w spotkaniach PETS dzięki czemu mogą poszerzać krąg przyjaciół - rotarian oraz brać udział w ważnych zadaniach Rotary International. A takim zadaniem  - wyzwaniem jest przecież wyeliminowanie choroby polio (znanej u nas jako Heine-Medina) na całym świecie. Ten rok ma zakończyć – dzięki szczepionce – istnienie tej choroby na naszym globie. Czy się to uda? Trzeba wierzyć, że tak i wspomagać tę akcję
datkami, jak to czyni Bill Gates.

Małgorzata Julia Willaume


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego